Nga Yên là một thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Nga Yên
Xã Nga Yên
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
VùngBắc Trung Bộ
TỉnhThanh Hóa
HuyệnNga Sơn
Địa lý
Diện tích3,85 km²
Dân số (1999)
Tổng cộng4.696 người[1]
Mật độ1.220 người/km²
Khác
Mã hành chính16132[2]
Mã bưu chính44371 và 44372

Địa lý sửa

Xã Nga Yên nằm ở trung tâm huyện Nga Sơn, có vị trí địalý:

Xã Nga Yên có diện tích là 3,85 km²[1]. Theo tổng điều tra dân số năm 1999, xã Nga Yên có dân số]] 4.696 người[1].

Lịch sử sửa

Năm 1977, huyện Nga Sơn sáp nhập với huyện Hà Trung thành huyện Trung Sơn, xã Nga Yên thuộc huyện Trung Sơn. Năm 1982 huyện Trung Sơn chia tách thành hai huyện như cũ, xã Nga Yên lại thuộc huyện Nga Sơn.

Tháng 12 năm 1988, một phần diện tích và dân số của các xã Nga Yên và Nga Mỹ được tách ra để thành lập thị trấn Nga Sơn[3].

Hành chính sửa

Xã Nga Yên ngày nay gồm các làng (thôn):

STT Tên thôn/xóm/ấp/khu phố Mã bưu chính
1 Thôn 1 443711
2 Thôn 2 443712
3 Thôn 3 443713
4 Thôn 4 443714
5 Thôn 5 443715
6 Thôn 6 443716
7 Thôn 7 443717
8 Thôn 8 443718
9 Thôn 9 443719
10 Thôn 10 443720

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Tổng cục Thống kê
  3. ^ Quyết định số 188/QĐ-HĐBT ngày 23/12/1988

Liên kết ngoài sửa