Nga Hải là một thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Nga Hải
Xã Nga Hải
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
VùngBắc Trung Bộ
TỉnhThanh Hóa
HuyệnNga Sơn
Địa lý
Diện tích4,33
Dân số
Tổng cộng6.037 người (1999)[1]
Mật độ1.394
Khác
Mã hành chính16138[2]
Mã bưu chính44377

Thông tin địa lý sửa

Xã Nga Hải có diện tích: 4,33 km²[1]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, xã Nga Hải có dân số 6.037 người[1].

Xã Nga Hải nằm ở trung tâm huyện Nga Sơn. Địa giới hành chính như sau:

Hành chính sửa

Năm 1977, huyện Nga Sơn sáp nhập với huyện Hà Trung thành huyện Trung Sơn, xã Nga Hải thuộc huyện Trung Sơn. Năm 1982 huyện Trung Sơn chia tách thành hai huyện như cũ, xã Nga Hải lại thuộc huyện Nga Sơn.

Xã Nga Hải ngày nay gồm các làng (thôn):

STT Tên thôn/xóm/ấp/khu phố Mã bưu chính
1 Thôn Đông Hải 443771
2 Thôn Hải Nam 443772
3 Thôn Hải Bình 443773
4 Thôn Hải Lộc 443774
5 Thôn Trung Tiến 443775
6 Thôn Bắc Sơn 443776
7 Thôn Tây Sơn 443777
8 Thôn Cần Thanh 443778
9 Thôn Hải Tiến 443779

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Tổng cục Thống kê

Liên kết ngoài sửa