Nga Thành là một thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Nga Thành
Xã Nga Thành
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
VùngBắc Trung Bộ
TỉnhThanh Hóa
HuyệnNga Sơn
Địa lý
Diện tích3,46
Dân số
Tổng cộng3.805 người (1999)[1]
Mật độ1.100
Khác
Mã hành chính16141[2]
Mã bưu chính44379

Thông tin địa lý sửa

Xã Nga Thành có diện tích: 3,46 km²[1]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, xã Nga Thành có dân số 3.805 người[1].

Xã Nga Thành nằm ở phía đông huyện Nga Sơn. Địa giới hành chính như sau:

Hành chính sửa

Năm 1977, huyện Nga Sơn sáp nhập với huyện Hà Trung thành huyện Trung Sơn, xã Nga Thành thuộc huyện Trung Sơn. Năm 1982 huyện Trung Sơn chia tách thành hai huyện như cũ, xã Nga Thành lại thuộc huyện Nga Sơn.

Xã Nga Thành ngày nay gồm các làng (thôn):

STT Tên thôn/xóm/ấp/khu phố Mã bưu chính
1 Thôn Hồ Đông 443791
2 Thôn Hồ Nam 443792
3 Thôn Xuân Thành 443793
4 Thôn Đông Thành 443794
5 Thôn Bắc Thành 443795
6 Thôn Trung Thành 443796
7 Thôn Nam Thành 443797

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Tổng cục Thống kê

Liên kết ngoài sửa