Nga Thạch là một thuộc huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Nga Thạch
Xã Nga Thạch
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
VùngBắc Trung Bộ
TỉnhThanh Hóa
HuyệnNga Sơn
Địa lý
Diện tích5,91
Dân số
Tổng cộng5.292 người (1999)[1]
Mật độ895
Khác
Mã hành chính16165[2]
Mã bưu chính44403

Thông tin địa lý sửa

Xã Nga Thạch có diện tích: 5,91 km²[1]. Theo Tổng điều tra dân số năm 1999, xã Nga Thạch có dân số 5.292 người[1].

Xã Nga Thạch nằm ở phía tây nam huyện Nga Sơn. Địa giới hành chính như sau:

Hành chính sửa

Năm 1977, huyện Nga Sơn sáp nhập với huyện Hà Trung thành huyện Trung Sơn, xã Nga Thạch thuộc huyện Trung Sơn. Năm 1982 huyện Trung Sơn chia tách thành hai huyện như cũ, xã Nga Thạch lại thuộc huyện Nga Sơn.

Xã Nga Thạch ngày nay gồm các làng (thôn):

STT Tên thôn/xóm/ấp/khu phố Mã bưu chính
1 Thôn Thanh Lãng 444031
2 Thôn Trung Thành 444032
3 Thôn Hậu Trạch 444033
4 Thôn Phương Phú 444034

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Tổng cục Thống kê

Liên kết ngoài sửa