Long Đất là một huyện cũ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam.

Huyện Long Đất tồn tại đến ngày 9 tháng 12 năm 2003.[1]

Địa lýSửa đổi

Huyện Long Đất nằm ở phía nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có vị trí địa lý:

Trước khi giải thể vào năm 2003, huyện Long Đất có diện tích 266,57 km², dân số là 173.315 người, mật độ dân số đạt 650 người/km².

Lịch sửSửa đổi

Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, địa bàn huyện Long Đất lúc bấy giờ là hai quận Long ĐiềnĐất Đỏ thuộc tỉnh Phước Tuy.

Sau năm 1975, chính quyền sáp nhập hai quận Long Điền và Đất Đỏ thành huyện Long Đất thuộc tỉnh Đồng Nai, gồm 11 xã: An Ngãi, Láng Dài, Long Điền, Long Hải, Long Tân, Phước Hải, Phước Long Hội, Phước Long Thọ, Phước Thạnh, Phước Tỉnh, Tam An.

Ngày 9 tháng 12 năm 1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 193-HĐBT[2]. Theo đó, thành lập huyện đảo Trường Sa trên cơ sở toàn bộ khu vực quần đảo Trường Sa thuộc huyện Long Đất (nay huyện Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa).

Ngày 17 tháng 1 năm 1984, chuyển 2 xã Long Hải và Long Điền thành 2 thị trấn có tên tương ứng.[3]

Ngày 12 tháng 8 năm 1991, huyện Long Đất thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới thành lập.[4]

Ngày 30 tháng 10 năm 1995, thành lập xã Lộc An trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các xã Phước Hải, Phước Long Hội và Láng Dài.[5]

Ngày 23 tháng 7 năm 1999, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/1999/NĐ-CP[6]. Theo đó:

  • Chia xã Tam An thành hai xã Tam Phước và An Nhứt
  • Thành lập xã Phước Hưng trên cơ sở một phần diện tích và dân số của xã Phước Tỉnh
  • Chia xã Phước Long Hội thành hai xã Phước Hội và Long Mỹ.

Cuối năm 2002, huyện Long Đất có 2 thị trấn: Long Điền (huyện lỵ), Long Hải và 13 xã: An Ngãi, An Nhứt, Láng Dài, Lộc An, Long Mỹ, Long Tân, Phước Hải, Phước Hội, Phước Hưng, Phước Long Thọ, Phước Thạnh, Phước Tỉnh, Tam Phước.

Ngày 9 tháng 12 năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định 152/2003/NĐ-CP[1]. Theo đó, chia huyện Long Đất thành hai huyện Long Điền và Đất Đỏ:

  • Huyện Long Điền có 2 thị trấn: Long Điền, Long Hải và 5 xã: An Ngãi, An Nhứt, Phước Hưng, Phước Tỉnh, Tam Phước.
  • Huyện Đất Đỏ có 8 xã: Láng Dài, Lộc An, Long Mỹ, Long Tân, Phước Hải, Phước Hội, Phước Long Thọ, Phước Thạnh.
Tiền nhiệm:
quận Long Điền và quận Đất Đỏ - tỉnh Phước Tuy
huyện Long Đất
1975-2003
Kế nhiệm:
huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chú thíchSửa đổi

Xem thêmSửa đổi