Bình Quới

Xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Bình Quới là một thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Vị trí địa lýSửa đổi

Địa giới hành chính xã:

Lịch sửSửa đổi

- Xã Bình Quới thuộc huyện Châu Thành đến ngày 11 tháng 3 năm 1977[1].

  • Quyết định 54-CP[1] ngày 11 tháng 3 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ sáp nhập huyện Châu Thành với huyện Tân Trụ, lấy tên là huyện Tân Châu.

- Xã Bình Quới thuộc huyện Tân Châu từ ngày 11 tháng 3 năm 1977[1] đến ngày 19 tháng 9 năm 1980[2].

  • Quyết định 298/CP[2] ngày 19 tháng 9 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ đổi tên huyện Tân Châu thành huyện Vàm Cỏ.

- Xã Bình Quới thuộc huyện Vàm Cỏ từ ngày 19 tháng 9 năm 1980[2] đến ngày 4 tháng 4 năm 1989[3].

  • Quyết định 36/HĐBT[3] ngày 4 tháng 4 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng chia huyện Vàm Cỏ trở lại 2 huyện cũ.

- Xã Bình Quới thuộc huyện Châu Thành từ ngày 4 tháng 4 năm 1989[3] đến nay.

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi