Đồng Kỳ

xã thuộc Yên Thế

Đồng Kỳ là một thuộc huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

Đồng Kỳ
Xã Đồng Kỳ
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
VùngĐông Bắc Bộ
TỉnhBắc Giang
HuyệnYên Thế
Địa lý
Diện tích7,37 km²
Dân số (1999)
Tổng cộng5.250 người[1]
Mật độ712 người/km²
Khác
Mã hành chính07282[2]

Thông tin địa lý sửa

Xã Đồng Kỳ có diện tích: 7,37 km²[1], dân số theo Tổng điều tra dân số năm 1999 là 5.250 người[1].

Địa giới hành chính:

Lịch sử sửa

Năm 1994, một phần diện tích và dân số của xã Đồng Kỳ được tách ra để thành lập xã Hồng Kỳ [3]. Thời kỳ chống Pháp Đồng Kỳ là nơi nghĩa quân dưới sự lãnh đạo của Nhà trí sỹ yêu nước Kỳ Đồng - Nguyễn Văn Cẩm đồn trú.

Chú thích sửa

  1. ^ a b c Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Tổng cục Thống kê
  3. ^ Quyết định số 103/CP ngày 29/8/1994 của Chính phủ

Tham khảo sửa