Hướng đông

một trong các hướng chính của la bàn
(Đổi hướng từ Phía Đông)

Hướng đông là một trong bốn hướng chính của la bàn, theo quy định chung trong địa lý. Ba hướng kia là hướng tây, hướng namhướng bắc. Ở toàn cầu, Mặt Trời mọc từ phía đông và lặn về phía tây.

La bàn: N – bắc; W – tây; E – đông; S – nam.

Tham khảo sửa