Thể loại:Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu