Mở trình đơn chính

Tiểu sửSửa đổi

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu sinh năm 1947 tại xã Hải Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Ông là một trường hợp đặc biệt trong lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam vì từ một anh lính nghĩa vụ trải qua hầu hết các vị trí cấp trưởng trong quân đội và được trao quân hàm tướng.

Sự nghiệpSửa đổi

Năm 1965, ông nhập ngũ.

Sau lên tổ trưởng tổ ba người, đánh tiếp lên tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng.

Sau liên tiếp những thắng trận, ông lại được thăng cấp lên tiểu đoàn trưởng.

Năm 1976, ông tiếp tục đồng thời đảm nhiệm vai trò là... "cậu" học sinh: Theo học hết cấp ba ở Lạng Sơn, học tiếng Nga để chuẩn bị đi Liên Xô (cũ) nghiên cứu.

Năm 1978, ông được "điều" về Hà Nội học Học viện cao cấp khóa đầu tiên (nay gọi là Học viện Quốc phòng), khi tốt nghiệp được phong hàm Thượng tá

Năm 1980, bổ nhiệm giữ chức vụ Đại đoàn trưởng Đại đoàn Đồng Bằng (sau này gọi là Sư đoàn 390).

Năm 1987, bổ nhiệm giữ chức Phó Tư lệnh thứ nhất Quân đoàn 1

Năm 1988, bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1

Năm 1995, bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Tháng 11-1999, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Năm 2011, ông nghỉ hưu.


Lịch sử thụ phong quân hàmSửa đổi

Năm thụ phong 1968 1969 1971 1973 1975 1978 1982 1987 1998 2002
Quân hàm                  
Cấp bậc Trung úy Thượng úy Đại úy Thiếu tá Trung tá Thượng tá Đại tá Thiếu tướng Trung tướng Thượng tướng

Khen thưởngSửa đổi

Lịch sử thụ phong quân hàmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi