Mở trình đơn chính

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam là một chức vụ chính thức cao cấp thứ hai trong Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Sau đây là danh sách những tướng lĩnh đã từng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam

Mục lục

Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu trưởngSửa đổi

STT Họ tên Ảnh Thời gian tại chức Cấp bậc Quân chủng Chức vụ cuối cùng Chức vụ trong Đảng
Danh hiệu khác
Ghi chú
1 Hoàng Văn Thái   1945-1953, một thời gian ngắn 1954, quyền tổng tham mưu trưởng 1974 Đại tướng   Ủy viên Trung ương Đảng
2 Văn Tiến Dũng   1953-1978 (trừ một thời gian ngắn 1954 và 1974) Đại tướng   Ủy viên Bộ Chính trị (1972-1986)
3 Lê Trọng Tấn   1978-1986[1] Đại tướng  
 • Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Ủy viên Trung ương Đảng
4 Lê Đức Anh   1986-1987 Đại tướng   Ủy viên Bộ Chính trị (1982-1997)
5 Đoàn Khuê   1987-1991 Đại tướng  
 • Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (1991-1997)
Ủy viên Bộ Chính trị (1991-1997)
6 Đào Đình Luyện   1991 - 12/1995 Thượng tướng  
 • Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng
Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
7 Phạm Văn Trà   12/1995 - 29/12/1997 Đại tướng  
 • Bộ trưởng Quốc phòng (1997-2006)
Ủy viên Bộ Chính trị (1997-2006), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
8 Đào Trọng Lịch   29/12/1997 - 09/1998[2] Trung tướng  
 • Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng
Ủy viên Trung ương Đảng Tử nạn trong một chuyến công tác tại Lào
9 Lê Văn Dũng   09/1998 - 05/2001 Đại tướng   Bí thư Trung ương Đảng (2001-2011)
10 Phùng Quang Thanh   05/2001 - 31/08/2006 Đại tướng  
 • Bộ trưởng Quốc phòng (2006-2016)
Ủy viên Bộ Chính trị (2006-2016), Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
11 Nguyễn Khắc Nghiên   31/08/2006 - 22/12/2010[3] Thượng tướng  
 • Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng
Ủy viên Trung ương Đảng (2001 - 2010) Qua đời khi đang đương nhiệm[4]
12 Đỗ Bá Tỵ   22/12/2010 - 21/05/2016 Đại tướng   Ủy viên Trung ương Đảng (2006 - )
13 Phan Văn Giang   21/05/2016-nay Thượng tướng  
 • Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng
Ủy viên Trung ương Đảng (2016 - )

Xem chi tiết: Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khácSửa đổi

Đương nhiệmSửa đổi

 1. Nguyễn Chí Vịnh, Thượng tướng, đảm nhiệm (2009 - nay)
 2. Trần Đơn, Thượng tướng, đảm nhiệm (2015 - nay)
 3. Bế Xuân Trường, Thượng tướng, đảm nhiệm (2015 - nay)
 4. Lê Chiêm, Thượng tướng, đảm nhiệm (2015 - nay)

Qua các thời kỳSửa đổi

 1. Nguyễn Văn Vịnh, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1959 - 1960)
 2. Song Hào, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1961 - 1982)
 3. Trần Quý Hai, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1961 - 1985)
 4. Nguyễn Đôn, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1968 - 1973)
 5. Trần Văn Trà, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1978 - 1982)
 6. Trần Văn Quang, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1981 - 1992)
 7. Đinh Đức Thiện, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1982 - 1987)
 8. Trần Sâm, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1963 - 1965, 1982 - 1990)
 9. Lê Quang Hòa, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1980 - 1986)
 10. Đồng Sĩ Nguyên, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1976 - 1977)
 11. Vũ Xuân Chiêm, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1976 - 1987)
 12. Bùi Phùng, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1977 - 1988)
 13. Đặng Vũ Hiệp, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1977 - 1984)
 14. Hoàng Thế Thiện, Thiếu tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1977 - 1982)
 15. Nguyễn Chơn, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1994 - 1999)
 16. Nguyễn Trọng Xuyên, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1988 - 1989)
 17. Nguyễn Thới Bưng, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1992 - 1996)
 18. Phan Thu, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1993 - 1996)
 19. Trần Hanh, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1996 - 2000)
 20. Trương Khánh Châu, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1996 - 2000)
 21. Đào Trọng Lịch, Trung tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1997 - 1998)
 22. Nguyễn Huy Hiệu, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1998 - 2011)
 23. Nguyễn Văn Rinh, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (1998 - 2007)
 24. Nguyễn Văn Được, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (2002 - 2011)
 25. Phan Trung Kiên, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (2002 - 2011)
 26. Nguyễn Khắc Nghiên, Thượng tướng, Thứ trưởng Quốc phòng (2006 - 2010)
 27. Nguyễn Văn Hiến, Đô đốc, đảm nhiệm (2009 - 2016)
 28. Trương Quang Khánh, Thượng tướng, đảm nhiệm (2009 - 2016)
 29. Lê Hữu Đức, Thượng tướng, đảm nhiệm (2010 - 2016)
 30. Nguyễn Thành Cung, Thượng tướng, đảm nhiệm (2011 - 2016)
 31. Võ Trọng Việt, Thượng tướng, đảm nhiệm (2015 - 2016)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Mất 5 tháng 12 năm 1986 lúc đương nhiệm.
 2. ^ Tử nạn vì rơi máy bay tại Lào ngày 25 tháng 5 năm 1998.
 3. ^ Mất tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ngày 13 tháng 11 năm 2010 lúc đương nhiệm.
 4. ^ “Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên từ trần”.