Thể loại:Thử địa điểm CS1

Thể loại theo dõi những bản mẫu chú thích có số |publication-place=|location= hoặc |place=. Các trang trong thể loại này chỉ nên được thêm bằng các bản mẫu CS1 hoặc Mô đun:Citation/CS1.