Thể loại:Vua thiếu nhi

Các vị vua sau đây đã lên ngôi khi dưới 16 tuổi