Thống đốc (Nhật Bản)

Imperial Seal of Japan.svg
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Nhật Bản

Tri sự (Nhật: 知事 (ちじ) (Tri sự) Hepburn: Chiji?), trong các sách báo và truyền thông Việt Nam hiện nay thường gọi là Thống đốc là chức danh của người đứng đầu các đơn vị hành chính đô đạo phủ huyện (cấp tỉnh) của Nhật Bản. Cách viết chữ Hán của tên gọi này mô phỏng theo từ "tri phủ", "tri huyện" của Trung Quốc thời phong kiến, đương thời còn gọi là "tri mỗ châu sự" (知某州事) và "tri mỗ huyện sự" (知某縣事), gọi tắt là "Tri sự".

Các Thống đốc được bầu trực tiếp sau mỗi nhiệm kỳ 4 năm. Thông qua trưng cầu dân ý, Thống đốc có thể được bãi nhiệm. Mỗi tỉnh có thể có từ một đến bốn Phó Thống đốc do Thống đốc bổ nhiệm dưới sự chấp thuận của Hội đồng tỉnh. Trong trường hợp Thống đốc qua đời, gặp tai nạn hoặc từ chức, một trong các Phó Thống đốc sẽ trở thành Thống đốc hoặc Quyền Thống đốc.

Xem thêmSửa đổi