Mở trình đơn chính

Danh sách Thống đốc Nhật Bản

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách Thống đốc tỉnh của Nhật Bản

Thống đốc hiện tại Ảnh Tỉnh Thời gian nhậm chức Thời gian bãi nhiệm
Hideaki Omura Aichi 15 tháng 2 năm 2011 14 tháng 2 năm 2015
Norihisa Satake Satake Norihisa 1-1.jpg Akita 20 tháng 4 năm 2009 19 tháng 4 năm 2013
Shingo Mimura Aomori 29 tháng 6 năm 2003 28 tháng 6 năm 2011
Kensaku Morita Chiba 5 tháng 4 năm 2009 4 tháng 4 năm 2013
Tokihiro Nakamura Ehime 1 tháng 12 năm 2010 30 tháng 11 năm 2014
Issei Nishikawa Fukui 23 tháng 4 năm 2003 22 tháng 4 năm 2011
Hiroshi Ogawa Fukuoka 23 tháng 4 năm 2011 22 tháng 4 năm 2023
Yūhei Satō Fukushima 12 tháng 11 năm 2006 11 tháng 11 năm 2010
Hajime Furuta Gifu 6 tháng 2 năm 2005 5 tháng 2 năm 2013
Masaaki Ōsawa Gunma 28 tháng 7 năm 2007 27 tháng 7 năm 2011
Hidehiko Yuzaki Hiroshima 29 tháng 11 năm 2009 28 tháng 11 năm 2013
Harumi Takahashi Hokkaidō 23 tháng 4 năm 2003 22 tháng 4 năm 2011
Toshizō Ido Ido Toshizo 1-1.jpg Hyōgo 1 tháng 8 năm 2001 31 tháng 7 năm 2013
Kazuhiko Ōigawa Ibaraki 26 tháng 9 năm 2017 25 tháng 9 năm 2021
Masanori Tanimoto Ishikawa 29 tháng 3 năm 1994 28 tháng 3 năm 2014
Takuya Tasso Tasso Takuya (2010).JPG Iwate 30 tháng 4 năm 2007 29 tháng 4 năm 2011
Keizo Hamada Kagawa 5 tháng 9 năm 2010 4 tháng 9 năm 2014
Yūichirō Itō Kagoshima 28 tháng 7 năm 2004 27 tháng 7 năm 2012
Shigefumi Matsuzawa Kanagawa 23 tháng 4 năm 2003 22 tháng 4 năm 2011
Masanao Ozaki Kōchi 7 tháng 12 năm 2007 6 tháng 12 năm 2011
Ikuo Kabashima Kumamoto 16 tháng 4 năm 2008 15 tháng 4 năm 2012
Takatoshi Nishiwaki Takatoshi Nishiwaki IMG 0884-28 20181111 cropped.jpg Kyoto 16 tháng 4 năm 2018 15 tháng 4 năm 2022
Akihiko Noro Mie 21 tháng 4 năm 2003 20 tháng 4 năm 2011
Yoshihiro Murai Miyagi 21 tháng 11 năm 2005 20 tháng 11 năm 2013
Shunji Kono Miyazaki 21 tháng 1 năm 2011 20 tháng 1 năm 2015
Shuichi Abe Nagano 1 tháng 9 năm 2010 31 tháng 8 năm 2014
Hōdō Nakamura Nagasaki 2 tháng 3 năm 2010 1 tháng 3 năm 2014
Shōgo Arai Nara 3 tháng 5 năm 2007 2 tháng 5 năm 2011
Hirohiko Izumida Niigata 25 tháng 10 năm 2004 24 tháng 10 năm 2012
Katsusada Hirose Ōita 28 tháng 4 năm 2003 27 tháng 4 năm 2011
Ryuta Ibaragi Okayama 12 tháng 11 năm 2012 11 tháng 11 năm 2016
Hirokazu Nakaima Nakaima Hirokazu 1-1.jpg Okinawa 10 tháng 12 năm 2006 9 tháng 12 năm 2010
Ichirō Matsui Osaka 28 tháng 11 năm 2011 26 tháng 11 năm 2015
Yasushi Furukawa Saga 23 tháng 4 năm 2003 22 tháng 4 năm 2011
Kiyoshi Ueda Saitama 31 tháng 8 năm 2003 30 tháng 8 năm 2011
Yukiko Kada Kada Yukiko 1-1.jpg Shiga 19 tháng 7 năm 2006 18 tháng 7 năm 2014
Zenbee Mizoguchi Mizoguchi Zenbei 1-1.jpg Shimane 30 tháng 4 năm 2007 29 tháng 4 năm 2011
Heita Kawakatsu Shizuoka 5 tháng 7 năm 2009 4 tháng 7 năm 2013
Tomikazu Fukuda Tochigi 9 tháng 12 năm 2004 8 tháng 12 năm 2012
Kamon Iizumi Tokushima 18 tháng 5 năm 2003 17 tháng 5 năm 2011
Koike Yuriko Yuriko Koike - World Economic Forum on the Middle East 2008.jpg Tokyo 2 tháng 8 năm 2016 30 tháng 7 năm 2020
Shinji Hirai Tottori 13 tháng 4 năm 2007 12 tháng 4 năm 2011
Takakazu Ishii Toyama 9 tháng 11 năm 2004 8 tháng 11 năm 2012
Yoshinobu Nisaka Nisaka Yoshinobu 1-1.jpg Wakayama 17 tháng 12 năm 2006 16 tháng 12 năm 2010
Mieko Yoshimura Yamagata 14 tháng 2 năm 2009 13 tháng 2 năm 2013
Tsugumasa Muraoka Yamaguchi 22 tháng 8 năm 2014 21 tháng 8 năm 2022
Shōmei Yokouchi Yamanashi 17 tháng 2 năm 2007 16 tháng 2 năm 2011

Tham khảoSửa đổi