Danh sách Thống đốc Nhật Bản

bài viết danh sách Wikimedia

Danh sách Thống đốc tỉnh của Nhật Bản

Danh sáchSửa đổi

Đô Đạo Phủ Huyện Thống đốc Bắt đầu Kết thúc (dự kiến) Nhiệm kỳ thứ Đảng
 
Hokkaidō   Suzuki Naomichi 23 tháng 4 năm 2019 2023年Bản mẫu:Display none4月22日 1 Độc lập
Aomori   Mimura Shingo 2003年Bản mẫu:Display none6月29日 2023年Bản mẫu:Display none6月28日 5
Iwate   Tasso Takuya 2007年Bản mẫu:Display none4月30日 2023年Bản mẫu:Display none9月10日 4
Miyagi   Murai Yoshihiro 2005年Bản mẫu:Display none11月21日 2021年Bản mẫu:Display none11月20日 4
Akita   Satake Norihisa 2009年Bản mẫu:Display none4月20日 2025年Bản mẫu:Display none4月19日 4
Yamagata   Yoshimura Mieko 2009年Bản mẫu:Display none2月14日 2025年Bản mẫu:Display none2月13日 4
Fukushima   Uchibori Masao 2014年Bản mẫu:Display none11月12日 2022年Bản mẫu:Display none11月11日 2
Ibaraki   Ōigawa Kazuhiko 2017年Bản mẫu:Display none9月26日 2021年Bản mẫu:Display none9月25日 1
Tochigi   Fukuda Tomikazu 2004年Bản mẫu:Display none12月9日 2024年Bản mẫu:Display none12月8日 5
Gunma   Yamamoto Ichita 2019年Bản mẫu:Display none7月28日 2023年Bản mẫu:Display none7月27日 1
Saitama   Ōno Motohiro 2019年Bản mẫu:Display none8月31日 2023年Bản mẫu:Display none8月30日 1
Chiba Kumagai Toshihito 2021年Bản mẫu:Display none4月5日 2025年Bản mẫu:Display none4月4日 1
Tōkyō   Koike Yuriko 2016年Bản mẫu:Display none8月2日 2024年Bản mẫu:Display none7月30日 2
Kanagawa   Kuroiwa Yūji 2011年Bản mẫu:Display none4月23日 2023年Bản mẫu:Display none4月22日 3
Niigata Hanazumi Hideyo 2018年Bản mẫu:Display none6月12日[1] 2022年Bản mẫu:Display none6月9日 1
Toyama Nitta Hachirō 2020年Bản mẫu:Display none11月9日 2024年Bản mẫu:Display none11月8日 1
Ishikawa Tanimoto Masanori 1994年Bản mẫu:Display none3月29日 2022年Bản mẫu:Display none3月26日 7
Fukui Sugimoto Tatsuji 2019年Bản mẫu:Display none4月23日 2023年Bản mẫu:Display none4月22日 1
Yamanashi Nagasaki Kōtarō 2019年Bản mẫu:Display none2月17日 2023年Bản mẫu:Display none2月16日 1
Nagano   Abe Shuichi 2010年Bản mẫu:Display none9月1日 2022年Bản mẫu:Display none8月31日 3
Gifu Furuta Hajime 2005年Bản mẫu:Display none2月6日 2025年Bản mẫu:Display none2月5日 5
Shizuoka   Kawakatsu Heita 2009年Bản mẫu:Display none7月7日[2] 2025年Bản mẫu:Display none7月4日 4
Aichi   Ōmura Hideaki 2011年Bản mẫu:Display none2月15日 2023年Bản mẫu:Display none2月14日 3
Mie Ichimi Katsuyuki 2021年Bản mẫu:Display none9月14日 2025年Bản mẫu:Display none9月13日 1
Shiga Mikazuki Taizō 2014年Bản mẫu:Display none7月20日 2022年Bản mẫu:Display none7月19日 2
Kyōto   Nishiwaki Takatoshi 2018年Bản mẫu:Display none4月16日 2022年Bản mẫu:Display none4月15日 1
Ōsaka   Yoshimura Hirofumi 2019年Bản mẫu:Display none4月8日[3] 2023年Bản mẫu:Display none4月6日 1 Hội Duy tân Ōsaka
Hyōgo   Saitō Motohiko 2021年Bản mẫu:Display none8月1日 2025年Bản mẫu:Display none7月31日 1 Độc lập
Nara   Arai Shōgo 2007年Bản mẫu:Display none5月3日 2023年Bản mẫu:Display none5月2日 4
Wakayama   Nisaka Yoshinobu 2006年Bản mẫu:Display none12月17日 2022年Bản mẫu:Display none12月16日 4
Tottori   Hirai Shinji 2007年Bản mẫu:Display none4月13日 2023年Bản mẫu:Display none4月12日 4
Shimane Maruyama Tatsuya 2019年Bản mẫu:Display none4月30日 2023年Bản mẫu:Display none4月29日 1
Okayama Ibaragi Ryūta 2012年Bản mẫu:Display none11月12日 2024年Bản mẫu:Display none11月11日 3
Hiroshima   Yuzaki Hidehiko 2009年Bản mẫu:Display none11月29日 2021年Bản mẫu:Display none11月28日 3
Yamaguchi Muraoka Tsugumasa 2014年Bản mẫu:Display none2月25日[4] 2022年Bản mẫu:Display none2月22日 2
Tokushima Iizumi Kamon 2003年Bản mẫu:Display none5月18日 2023年Bản mẫu:Display none5月17日 5
Kagawa Hamada Keizō 2010年Bản mẫu:Display none9月5日 2022年Bản mẫu:Display none9月4日 3
Ehime   Nakamura Tokihiro 2010年Bản mẫu:Display none12月1日 2022年Bản mẫu:Display none11月30日 3
Kōchi Hamada Seiji 2019年Bản mẫu:Display none12月7日 2023年Bản mẫu:Display none12月6日 1
Fukuoka Hattori Seitarō 2021年Bản mẫu:Display none4月14日[5] 2025年Bản mẫu:Display none4月10日 1
Saga Yamaguchi Yoshinori 2015年Bản mẫu:Display none1月14日[6] 2023年Bản mẫu:Display none1月10日 2
Nagasaki Nakamura Hōdō 2010年Bản mẫu:Display none3月2日 2022年Bản mẫu:Display none3月1日 3
Kumamoto   Kabashima Ikuo 2008年Bản mẫu:Display none4月16日 2024年Bản mẫu:Display none4月15日 4
Ōita   Hirose Katsusada 2003年Bản mẫu:Display none4月28日 2023年Bản mẫu:Display none4月27日 5
Miyazaki   Kōno Shunji 2011年Bản mẫu:Display none1月21日 2023年Bản mẫu:Display none1月20日 3
Kagoshima Shiota Kōichi 2020年Bản mẫu:Display none7月28日 2024年Bản mẫu:Display none7月27日 1
Okinawa   Tamaki Denī

(Tamaki Denny)

(Tamaki Yashiro)

2018年Bản mẫu:Display none10月4日[7] 2022年Bản mẫu:Display none9月29日 1

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ 平成30年(2018年)6月12日新潟県選挙管理委員会告示第47号(新潟県知事選挙の当選人の住所及び氏名) : 『新潟県報』 平成30年6月12日 号外1号
  2. ^ 平成21年(2009年)7月7日静岡県選挙管理委員会告示第57号(平成21年7月5日執行の静岡県知事選挙において当選した者の住所及び氏名) : 『静岡県公報』 2009年7月7日 号外
  3. ^ 平成31年(2019年)4月8日大阪府選挙管理委員会告示第55号(平成31年4月7日執行の大阪府知事選挙における当選人の決定) : 『大阪府公報』 平成31年4月10日 第5296号
  4. ^ 平成26年(2014年)2月25日山口県選挙管理委員会告示第36号(山口県知事選挙において当選人となった者の住所及び氏名) : 『山口県報』 平成26年2月25日 号外第10号
  5. ^ 令和3年(2021年)4月14日福岡県選挙管理委員会告示第76号(福岡県知事選挙における当選人の住所及び氏名) : 『福岡県公報』 令和3年4月14日 号外(1)
  6. ^ 平成27年(2015年)1月14日佐賀県選挙管理委員会告示第2号(佐賀県知事選挙における当選人の住所及び氏名) : 『佐賀県公報』 平成27年1月14日 号外
  7. ^ 平成30年10月4日沖縄県選挙管理委員会告示第50号(沖縄県知事選挙における当選人) : 『沖縄県公報』 平成30年10月4日 号外第40号