Mở trình đơn chính

Thanh Long (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Thanh Long)

Thanh long hay Thanh Long (nghĩa là rồng xanh) có thể là tên của:

Địa danhSửa đổi

Việt NamSửa đổi

Trung QuốcSửa đổi

Niên hiệuSửa đổi

  • Niên hiệu của Tào Duệ nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc, Trung Quốc (233-237)
  • Niên hiệu của Thạch Giám nhà Hậu Triệu thời Thập lục quốc, Trung Quốc (350)
  • Niên hiệu của Lan Hãn nhà Hậu Yên thời Thập lục quốc, Trung Quốc (398)

Sinh họcSửa đổi

  • Một số loài thực vật thuộc họ xương rồng, thường được trồng để lấy quả: cây thanh long

KhácSửa đổi

Xem thêmSửa đổi