Thiên Y Nghĩa Hoài

Thiên Y Nghĩa Hoài (天衣義懷, Tenne Gie, 993-1064), là thiền sư Trung Quốc thuộc tông Vân Môn. Ông là môn đệ đắc pháp của thiền sư Tuyết Đậu Trọng Hiển và là thầy của hai vị Viên Chiếu Tông Bản và Viên Thông Pháp Tú.

Thiền sư
thiên y nghĩa hoài
天衣義懷
Hoạt động tôn giáo
Tôn giáoPhật giáo
Trường pháiĐại thừa
Tông pháiThiền tông
Lưu pháiVân Môn
Sư phụTuyết Đậu Trọng Hiển
Đệ tửViên Chiếu Tông Bản, Viên Thông Pháp Tú
Thông tin cá nhân
Sinh993
Mất1064
Quốc giaTrung Quốc
 Cổng thông tin Phật giáo

Tham khảoSửa đổi

Thư mụcSửa đổi

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.