Thiền viện Trúc Lâm

trang định hướng Wikimedia

Thiền viện Trúc Lâm hoặc Trúc Lâm thiền viện là một số thiền viện Phật giáo Việt Nam thuộc tông phái Trúc Lâm Yên Tử:

Việt Nam sửa

Hải ngoại sửa