Thuần Vu Quỳnh (chữ Hán: 淳于琼; bính âm: Chunyu Qiong; ?-200) là một vị chỉ huy quân sự phục vụ dưới trướng lãnh chúa Viên Thiệu trong thời kỳ Tam Quốc của lịch sử Trung Quốc. Thuần Vu Quỳnh được biết đến trong trận Quan Độ với vai trò là tướng coi kho lương Ô Sào và sau đó bị quân Tào hỏa thiêu.

Thuần Vu Quỳnh
Thông tin cá nhân
Sinh
Ngày sinh
thế kỷ 2
Nơi sinh
Trung Quốc
Mất
Ngày mất
200
Nơi mất
Trung Quốc
Nguyên nhân mất
xử trảm
Giới tínhnam
Nghề nghiệpngười lính
Quốc tịchĐông Hán

Trận Quan Độ sửa

Trong trận Quan Độ, khi quân Viên và quân Tào đang giao tranh ngang ngửa, Viên Thiệu sai Thuần Vu Quỳnh mang 1 vạn quân đi về nhận lương thảo để chở ra mặt trận. Hứa Du nhắc nhở Viên Thiệu không nên sử dụng Thuần Vu Quỳnh là người nóng tính,nghiện rượu.Viên Thiệu đa nghi, không tin Hứa Du. Viên Thiệu giao cho Thuần Vu Quỳnh canh giữ kho lương ở Ô Sào. Một quân sư khác là Thư Thụ biết rằng Thuần Vu Quỳnh nghiện rượu, không thích hợp cho việc canh giữ lương thảo nên đã khuyên Viên Thiệu thay bằng người khác.

Được tin báo của Hứa Du về việc Thuần Vu Quỳnh, Tào Tháo đích thân mang 5000 quân mã đuổi đến kho lương của Viên Thiệu ở Ô Sào. Đang đêm, quân Tào bất ngờ tập kích, lúc này Thuần Vu Quỳnh ham uống rượu, say sưa nên không tập trung để phòng ngự. Tướng Tào bắt sống được Thuần Vu Quỳnh, Tào Tháo liền sai người in lên mặt Thuần Vu Quỳnh 5 chữ KẺ NGHIỆN RƯỢU Ô SÀO rồi thả về cho Viên Thiệu. Viên Thiệu rất tức giận sai người đem Thuần ném vào thùng rượu cho tới chết. Tào Tháo đốt sạch kho lương của Viên Thiệu. Trong hơn 1 vạn quân của Quỳnh thì hơn 1.000 bị giết, số còn lại đầu hàng. Tào Tháo sai cắt hết mũi xác chết, lưỡi của bò ngựa giao cho quân đầu hàng mang về doanh trại Viên Thiệu để uy hiếp tinh thần, làm nhụt ý chí quân địch.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa