Tiêu Động là một xã của huyện Bình Lục, phía nam giáp với An Lão, phía Bắc giáp với La Sơn, phía tây giáp với huyện Thanh Liêm và phía đông giáp với tỉnh Nam Định. Là xã thuần nông nhưng Tiêu Động đang nằm trong diện quy hoạch trở thành thị trấn trong hệ thống đô thị của tỉnh Hà Nam, với tổng diện tích đất tự nhiên là 790,84 ha trong đó diện tích đất nông nghiệp là 576,14 ha (năm 2010).

Xã gồm có các thôn:

  • Thôn Đích Triều (sát nhập giữa thôn Đích và thôn Triều từ 2019)
  • Thôn Vũ Xá (Mụa),
  • Thôn Đồng Xuân,
  • Thôn Đỗ Khê (Đọ),
  • Thôn Tiêu Viên
  • Thôn Tiêu Thượng,
  • Ngã Tư Ba Hàng;
  • Thôn Khả Lôi;
  • Thôn Tiêu Hạ.

Tham khảoSửa đổi