Tiếng Afrikaans hay tiếng Hà Lan Mũi Đất (Nam Phi) hay tiếng Nam Phi là một trong 11 ngôn ngữ chính thức của Nam Phi, phát triển từ phương ngữ Zuid-Holland (Nam-Hà Lan) giữa thế kỷ 17 từ những cư dân Hà Lan định cư ở Nam Phi vào thời kỳ này. Ngôn ngữ này vay mượn từ vựng từ tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp của cư dân những nước này định cư tại Nam Phi cũng như từ các ngôn ngữ châu Phi bản địa và đã trải qua quá trình đơn giản hóa ngữ pháp (ví dụ như bỏ thay đổi đuôi động từ theo các thì). Ngữ âm cũng thay đổi: sch thành sk (từ tiếng Hà Lan schoen thành skoen, nghĩa là giày). Cho đến giữa thế kỷ 19, đây chỉ là một khẩu ngữ, người ta sử dụng tiếng Hà Lan chuẩn để viết. Sau đó, có một phong trào dùng ngôn ngữ này để làm ngôn ngữ văn chương. Nó dần được sử dụng trong báo chí, trường học và nhà thờ. Năm 1925, nó đã chính thức thay thế tiếng Hà Lan chuẩn.

Tiếng Afrikaans
Sử dụng tạiNam Phi
Namibia
Khu vựcNam Phi
Tổng số người nói6,44 triệu (ước tính, ngôn ngữ ở nhà)
6,75 triệu (ngôn ngữ thứ 2 hoặc 3)
12 đến 16 triệu (biết cơ bản) 10/2007[cần dẫn nguồn].
Phân loạiẤn-Âu
Địa vị chính thức
Ngôn ngữ chính thức tại
Nam Phi
Quy định bởiDie Taalkommissie
Mã ngôn ngữ
ISO 639-1af
ISO 639-2afr
ISO 639-3afr

Tham khảo Sửa đổi