Tiếng Zulu (tiếng Zulu: isiZulu) là một ngôn ngữ của người Zulu với khoảng 10 triệu người sử dụng, phần lớn (95%) trong số đó sống tại Nam Phi. Tiếng Zulu là ngôn ngữ phổ biến nhất tại nhà của những người dân Nam Phi (24% tổng số dân) và được khoảng trên 50% thông hiểu (Ethnologue năm 2005). Đây là một trong 11 ngôn ngữ chính thức tại Nam Phi từ năm 1994. Tiếng Zulu viết bằng chữ cái Latinh.

Tiếng Zulu
isiZulu
Sử dụng tại Nam Phi
 Zimbabwe
 Lesotho
 Malawi
 Mozambique
 Swaziland
Khu vựcKwaZulu-Natal
Đông Gauteng
Đông Free State
Nam Mpumalanga
Tổng số người nóiNgôn ngữ thứ nhất - 10 triệu người Ngôn ngữ thứ hai - 16 triệu người
Phân loạiNiger-Congo
Địa vị chính thức
Ngôn ngữ chính thức tại
 South Africa
Quy định bởiPan South African Language Board
Mã ngôn ngữ
ISO 639-1zu
ISO 639-2zul
ISO 639-3zul
Phân bổ tiếng Zulu tại Nam Phi

Phân bổ địa lýSửa đổi

Tiếng Zulu thuộc nhánh Nguni của Nhóm ngôn ngữ Bantu. Những người di cư Zulu đã mang ngôn ngữ của mình đến các khu vực lân cận, đặc biệt là tại Zimbabwe, nơi tiếng Zulu được gọi là tiếng (Bắc) Ndebele. Tiếng Xhosa, ngôn ngữ chủ yếu tại Đông Cape thường được coi là có thể hiểu lẫn nhau với tiếng Zulu.

SáchSửa đổi

  • Dent, G.R. and Nyembezi, C.L.S. (1959) Compact Zulu Dictionary. Pietermaritzburg: Shuter & Shooter. ISBN 0-7960-0760-8
  • Dent, G.R. and Nyembezi, C.L.S. (1969) Scholar's Zulu Dictionary. Pietermaritzburg: Shuter & Shooter. ISBN 0-7960-0718-7
  • Doke, C.M. (1947) Text-book of Zulu grammar. London: Longmans, Green and Co.
  • Doke, C.M. (1953) Zulu-English Dictionary. Johannesburg: Witwatersrand University Press. ISBN 1-86814-160-8
  • Doke, C.M. (1958) Zulu-English Vocabulary. Johannesburg: Witwatersrand University Press. ISBN 0-85494-009-X
  • Nyembezi, C.L.S. (1957) Learn Zulu. Pietermaritzburg: Shuter & Shooter. ISBN 0-7960-0237-1
  • Nyembezi, C.L.S. (1970) Learn More Zulu. Pietermaritzburg: Shuter & Shooter. ISBN 0-7960-0278-9
  • Wilkes, Arnett, Teach Yourself Zulu. ISBN 0-07-143442-9
  • Colenso, John William (1882). First steps in Zulu: being an elementary grammar of the Zulu language . Martizburg, Durban: Davis.

Chú thíchSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

GrammarsSửa đổi

DictionariesSửa đổi

 
Wiktionary
Wiktionary có sẵn các định nghĩa trong:
Tiếng Zulu

NewspapersSửa đổi

SoftwareSửa đổi

Văn học và văn hóaSửa đổi