Trương Bào[1] (giản thể: 张苞; phồn thể: 張苞; Hán-Việt: Trương Bao; bính âm: Zhang Bao) là con trai cả của Trương Phi, danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Hình vẽ Trương Bào trong Tam quốc diễn nghĩa thời nhà Thanh.

Cuộc đờiSửa đổi

Trương Bào quê ở quận Trác, U Châu,[2] là con trai cả của Xa kỵ tướng quân, Tư Lệ hiệu úy, Tây Hương hầu Trương Phi.[3]

Có ít thông tin về nhân vật này, theo Lê Đông Phương, Trương Bào chết khi còn trẻ, không tham gia vào chính trường thời Tam Quốc[4].

Tuy vậy, Tam quốc chí của Trần Thọ ghi chép Trương Bào có một người con trai là Trương Tuân. Do đó, Trương Bào có khả năng sống qua lễ đội mũ và kết hôn.[3] Vấn đề Trương Bào đã tham gia vào chính trường hay chưa còn bỏ ngỏ.

Trương Bào có một người em Trương Thiệu làm tới chức Thị trung, Thượng thư Bộc xạ nhà Quý Hán.[3]

Trong văn họcSửa đổi

Trong tiểu thuyết Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhân vật Trương Bào là một vị tướng giỏi. Trương Bào xuất hiện lần đầu trong cuốn tiểu thuyết này là thời điểm ông đến thông báo cho Lưu Bị tin cha mình là Trương Phi bị hai thuộc hạ là Phạm Cương, Trương Đạt giết chết. Lúc này Trương Bào gặp Quan Hưng, con thứ của Quan Vũ.

Nhân vật Trương Bào đã xin Lưu Bị cho làm tiên phong và nói rằng Vì nước, vì cha, chết cũng không từ. Nhưng con thứ hai của Quan Công là nhân vật Quan Hưng cũng xin làm tiên phong, Rồi hai người cãi cọ nhau và thách đấu nhưng đã bị Lưu Bị vội vàng ngăn lại và buộc hai người phải kết nghĩa anh em như cha của họ là Quan Vũ và Trương Phi, Lưu Bị đã phong cả hai người làm tiên phong.

Nhân vật Trương Bào đã lập được nhiều công trong các trận đánh như các trận báo thù Đông Ngô do Lưu Bị dẫn đầu mặc dù trận chiến này vẫn thất bại và các cuộc Bắc phạt do Gia Cát Lượng chỉ huy. Trong lần đánh Kỳ Sơn thứ ba của Gia Cát Lượng, nhân vật Trương Bào muốn lập công nên đuổi đánh Quách HoàiTôn Lễ bị vấp vào đá ngã ngựa, rơi xuống núi và qua đời do vết thương nặng.

Con nhân vật Trương Bào là Trương Tuân, tử trận cùng với Gia Cát Chiêm, Hoàng Sùng và Lý Cầu lúc đang bảo vệ cho Miên Trúc trước sự tấn công của quân Ngụy dưới sự chỉ huy của Đặng Ngải.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • Tam Quốc Chí, Quan Trương Mã Hoàng Triệu truyện.
  • Lê Đông Phương (2007), Kể chuyện Tam Quốc, Nhà xuất bản Đà Nẵng

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Chữ 苞 có phiên âm là Bao. Tuy nhiên, chữ này lại có phiên âm Nôm là Bào (Trần Văn Chánh, Từ điển Hán-Việt)
  2. ^ Nay là Trác Châu, Hà Bắc.
  3. ^ a ă â Trần Thọ, Bùi Tùng Chi chú, Tam quốc chí, Thục thư, quyển 6, Quan Trương Mã Hoàng Triệu truyện.
  4. ^ Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 394