Trường Đại học Y Dược Hà Nội

Trường Đại học Y Dược Hà Nội là một trường đại học tồn tại từ năm 1954 đến trước năm 1961 tại Hà Nội. Trước 1954, trường là ban Y Dược trực thuộc Trường Đại học Quốc gia Việt Nam, được thành lập trên cơ sở tiếp quản Trường Y khoa Đông Dương (còn có các tên khác là Trường Y Dược khoa Đông Dương, Trường Y Dược toàn cấp Đông Dương) thành lập từ 1902 trực thuộc Viện Đại học Đông Dương trong thời kỳ Pháp thuộc. Từ 29/09/1961 đã tách thành các trường trực thuộc Bộ Y tế gồm:

Trường Đại học Quốc gia Việt Nam
(Ban Y Dược)
Trường Đại học Y Dược Hà Nội
1954 - 1961
Kế nhiệm
Trường Đại học Y khoa Hà Nội
Kế nhiệm
Trường Đại học Dược khoa Hà Nội