Trường Cao đẳng Sư phạm Long An

Thông tin chungSửa đổi

Các ngành đào tạo cao đẳngSửa đổi

  1. SP Tin học
  2. SP Âm nhạc
  3. SP Mĩ thuật
  4. SP Anh văn
  5. Giáo dục thể chất – Công tác đội
  6. Giáo dục Tiểu học
  7. Giáo dục mầm non
  8. Tiếng Anh (ngoài SP)
  9. Tin học (ngoài SP)

Định hướng phát triểnSửa đổi

Theo quy hoạch của tỉnh Long An: Trong thời gian tới Trường Cao đẳng sư phạm Long An sẽ trở thành Trường Cao đẳng Long An.

Tham khảoSửa đổi