Trần Thị Hoa Sinh (sinh ngày 18 tháng năm 1959), người Tày, là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII, thuộc đoàn đại biểu Lạng Sơn. Bà là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII.[1] Bà gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 5/10/1984. Bà từng là Đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2004-2011. Bà có trình độ cử nhân luật và cao cấp lí luận chính trị.

Tham khảoSửa đổi