Trần Văn Bản (sinh năm 1950) là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Bình Định.[1]

Ngày sinh: 10/10/1950

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vũ Đông, huyện Kiến Xương, Thái Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thầy thuốc nhân dân, Bác sĩ Chuyên khoa cấp 1 YHCT

Nghề nghiệp, chức vụ: Chủ tịch Trung ương Hội Đông y Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội nghị sĩ về sức khỏe Quốc hội, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Trung ương Hội Đông y Việt Nam - 19 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ngày vào đảng: 20/2/1975

Nơi ứng cử: Bình Định

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa XII, XIII

Tham khảoSửa đổi