Trận sông Aisne

trang định hướng Wikimedia

Trận sông Aisne là tên gọi một số trận đánh dọc theo sông Aisne ở miền bắc Pháp trong hai cuộc thế chiến