Triệu (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Triệu trong tiếng Việt có thể có nghĩa là: