Tropidomarga là một chi ốc biển thuộc họ Turbinidae.[1] Trước đây, chi này được xếp vào họ Trochidae.

Tropidomarga
Phân loại khoa học e
Giới: Animalia
Ngành: Mollusca
Lớp: Gastropoda
nhánh: Vetigastropoda
Bộ: Trochida
Liên họ: Trochoidea
Họ: Turbinidae
Chi: Tropidomarga
Powell, 1951

Các loài sửa

Các loài trong chi Tropidomarga gồm: [1]

Chú thích sửa

  1. ^ a b WoRMS (2012). Tropidomarga Powell, 1951. Accessed through: World Register of Marine Species at http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=532004 on 2012-09-01

Tham khảo sửa