Trung Hoa Dân Quốc (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Trung Hoa Dân Quốc là danh xưng quốc gia của các chính quyền trong lịch sử Trung Hoa như sau: