Tylosaurus (tiếng Hy Lạp τυλος/tylos "nhô lên, nhô lên " + σαυρος Hy Lạp/sauros "thằn lằn") là một Mosasaur, một, thằn lằn biển ăn thịt lớn liên quan chặt chẽ với thằn lằn hiện đại và rắn. Tylosaurus là 1 loài bò sát biển rất lớn, dài từ 13-14m, nặng từ 20-30 tấn.

Tylosaurus
Thời điểm hóa thạch: Creta muộn, 86.5–75 triệu năm trước đây
Bunker Tylosaur.png
" Bunker " T. proriger (KUVP 5033) gắn bộ xương trong Trung tâm Dinosaur Resource Rocky Mountain ở Woodland Park, Colorado
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Lớp (class)Reptilia
Bộ (ordo)Squamata
Phân bộ (subordo)Scleroglossa
Phân thứ bộ (infraordo)Anguimorpha
Họ (familia)Mosasauridae
Phân họ (subfamilia)Tylosaurinae
Chi (genus)Tylosaurus
Marsh, 1872
Loài
  • T. proriger (Cope, 1869) (type)
  • T. nepaeolicus (Cope, 1874)
  • T. kansasensis Everhart, 2005
  • T. pembinensis (Russell, 1988)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Rhamphosaurus
  • Rhinosaurus
  • Liodon dyspelor
  • Tylosaurus dyspelor

Tham khảoSửa đổi