Mở trình đơn chính

USS Claxton

trang định hướng Wikimedia

Hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang cái tên USS Claxton, được đặt nhằm vinh danh Thomas Claxton (1790-1813), một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ tử thương trong cuộc Chiến tranh 1812: