USS Claxton

trang định hướng Wikimedia

Hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang cái tên USS Claxton, được đặt nhằm vinh danh Thomas Claxton (1790-1813), một sĩ quan Hải quân Hoa Kỳ tử thương trong cuộc Chiến tranh 1812: