USS San Diego

trang định hướng Wikimedia

Bốn tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được mang cái tên USS San Diego, được đặt theo thành phố San Diego, California: