USS Wyoming

trang định hướng Wikimedia

Một tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt tên USS Wyoming theo tên thung lũng Wyoming ở phía Đông Pennsylvania dọc theo sông Susquehanna; ba chiếc khác được đặt tên này nhằm vinh danh tiểu bang Wyoming.

Được hư cấu trong văn hóa đại chúng, USS Wyoming cũng là tên của: