Giờ UTC+14múi giờ ngay phía tây của Đường phân định ngày quốc tế, và vì thế là phần đầu tiên của quả đất bắt đầu mỗi ngày mới.

Nó được Kiritimati (Đảo Giáng Sinh) và các đảo khác của Kiribati thuộc Quần đảo Line sử dụng.

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi