Vô Chuẩn Sư Phạm (chữ Hán: 無準師範; ja. Bujun Shiban; 1178–1249) là một Thiền sư Trung Quốc thời nhà Tống.

Vô Chuẩn Sư Phạm
Chinesischer Maler von 1238 001.jpg
Ảnh họa Thiền sư Vô Chuẩn Sư Phạm, 1238.
Tôn giáoPhật giáo
Tông pháiThiền
Cá nhân
Sinh1178
Tứ Xuyên, Trung Quốc
Mất1249

Hành trạngSửa đổi

Sư họ Ung (雍), hiệu là Vô Chuẩn (無準), sinh năm Ất Mùi (1175) nhằm niên hiệu Thuần Hi thứ 2, đời Tống Hiếu Tông triều Nam Tống, tại vùng Tử Đồng của Tứ Xuyên.

Năm lên 9 tuổi, Sư xin xuất gia với Thiền sư Âm Bình Đạo Khâm. Đến năm Giáp Dần (1194), nhằm niên hiệu Thiệu Hy năm cuối, đời Tống Quang Tông, Sư thọ Cụ túc.

Năm sau, Ất Mão (1195) nhằm niên hiệu Khánh Nguyên năm đầu, đời Tống Quang Tông, Sư nhập hạ tại chùa Chính Pháp ở Thành Đô. Sau đó, Sư theo học với Thiền sư Tú Nham Sư Thụy ở núi Dục Vương. Vì Sư nghèo không có đồ cạo tóc nên người đời thường gọi là “ô đầu tử(ông đầu đen).

Trên bước đường tham yết thiền cơ, Sư có cầu pháp với Thiền sư Dục Cương Phật Chiếu. Thiền sư hỏi : “Quê quán của ông ở đâu ?”, Sư thưa : “ở Kiếm Châu”. Thiền sư lại hỏi : “Vậy ông có mang kiếm theo không ?”, Sư liền hét lớn, Thiền sư Phật Chiếu cười nói : “Gã ô đầu tử này ồn ào quá !” và đoán Sư sẽ là bậc Long tượng sau này.

Thời gian sau, Sư nghe thiền phong Tổ sư Tổ Tiên đang vang chấn tại Linh Ẩn ở núi Hoa Tú phía tây của Tô Châu, nên liền đến xin nhập chúng y chỉ tu học và được tấn cử làm Thủ chúng.

Một hôm, Sư cùng Tổ sư Tổ Tiên đi dạo ở đỉnh Thạch Duẩn, có một đạo nhân đến thỉnh cầu Tổ sư chỉ dạy câu thoại “con vượn”, Sư đang đứng hầu bên cạnh, nghe Tổ sư khai thị câu này liền đại ngộ. Sư đảnh lễ Tổ sư xin được trình sở đắc, được Tổ sư ấn khả và truyền yếu chỉ tông môn Lâm Tế cho Sư kế thừa Tổ vị đời thứ 16.

Năm Nhâm Thìn (1232) nhằm niên hiệu Thiệu Định thứ 5, đời Tống Lý Tông, Sư phụng sắc Trụ trì chùa Kính Sơn, hết lòng kính thờ và xiển dương cơ phong của Tổ sư Tổ Tiên. Năm sau, Quý Tỵ (1233), Sư được thỉnh vào cung Từ Minh thuyết pháp và được Vua ban hiệu là Phật Giám Thiền sư.

Vào ngày Rằm tháng 3 năm Kỷ Dậu (1249) nhằm niên hiệu Thuần Hữu thứ 9, đời Tống Lý Tông, Sư viết hơn 20 trang di biểu phó chúc lại cho môn đồ tứ chúng.

Ba ngày sau, tức ngày 18 tháng 3 cùng năm, Sư thâu thần thị tịch, thọ 75 tuổi.

Thiền sư Trung Quốc

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Hoàng Long phái

Dương Kì phái

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Không tông phái

Thiền sư ni

Cư sĩ


Sư để lại một số tác phẩm như Vô Chuẩn Sư Phạm Thiền sư ngữ lụcVô Chuẩn Hòa thượng tấu đối ngữ lục.

Đệ tử nối pháp chánh mạch của Sư là Thiền sư Tổ Khâm.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi