Võ Văn Phuông

Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương

Võ Văn Phuông (sinh năm 1960) là một chính khách Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương,[1]nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kì 2010-2015. Ông cũng là một Cử nhân Luật, Thạc sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học, trình độ Cao cấp lý luận Chính trị.

Tiểu sử tóm tắtSửa đổi

Ông sinh ngày 22 tháng 7 năm 1960, quê ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Tham gia hoạt động cho Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975[cần dẫn nguồn]. Năm 1978, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau đó, ông từng kinh qua các chức vụ:

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tiền nhiệm:
Nguyễn Văn Nên
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh
2011-2015
Kế nhiệm:
Trần Lưu Quang