Mở trình đơn chính
Quận Văn Sơn
文山區

Cảnh Taipei 101 nhìn từ Maokong Gondola
Tên cũ: Jingmei(景美)/ Muzha(木柵)
Vùng Southern Taipei
Quận trưởng Pei-Lin Tsai (蔡培林)
Diện tích Xếp hạng thứ 4 trên 12
  • Tổng
31,5090 km²
Dân số Xếp hạng thứ 4 trên 12
  • Tổng
260.791
8.264/km²
(里; li): 43
Lân (鄰; lin): 994
Mã bưu chính 116
TaipeiWunshanDistrict.png

Văn Sơn (tiếng Trung: 文山區; bính âm: Wénshān Qū; Wade–Giles: Wen-shan Chü; Bạch thoại tự: Bûn-san-khu) là một quận (khu) ở phía nam của Đài Bắc, Đài Loan. Quận có diện tích 31,5090 km2, dân số thời điểm tháng 4 năm 2011 là 260.791 người. Quận được lập năm 1990 thông qua việc sáp nhập Jingmei vầ Muzha.

Tham khảoSửa đổi