Vĩnh Nhuận

xã thuộc Châu Thành

Vĩnh Nhuận là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, Việt Nam.

Vĩnh Nhuận

Hành chính
VùngTây Nam Bộ
TỉnhAn Giang
HuyệnChâu Thành
Trụ sở UBNDấp Vĩnh Thuận
Thành lập1979[1]
Địa lý
Diện tích38,02 km²
Dân số
Khác

Địa lýSửa đổi

Xã Vĩnh Nhuận nằm ở phía nam huyện Châu Thành, có vị trí địa lý:

Lịch sửSửa đổi

Quyết định 56-CP[2] ngày 11 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ, hợp nhất huyện Huệ Đức và huyện Châu Thành thành một huyện lấy tên là huyện Châu Thành, xã Vĩnh Nhuận thuộc huyện Châu Thành.

Quyết định 181-CP[3] ngày 25 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ:

  1. Tách ấp Hòa Lợi của xã Hòa Bình Thạnh, một phần ấp Đông Phú 2 của xã Vĩnh Nhuận lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Lợi
  2. Tách các ấp Đông Bình 1, Đông Bình Trạch, Trung Bình 2, Tây Bình, nửa ấp Đông Bình 2 của xã Vĩnh Trạch và ấp Đông Phú 1 của xã Vĩnh Nhuận lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Thành
  3. Tách ấp Trung Phú 1 và ấp Trung Phú 2 của xã Vĩnh Nhuận lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Phú.

Quyết định 300-CP[4] ngày 23 tháng 08 năm 1979 của Hội đồng Bộ trưởng, chia huyện Châu Thành thành hai huyện lấy tên là huyện Châu Thành và huyện Thoại Sơn, xã Vĩnh Nhuận thuộc huyện Châu Thành.

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi