Vườn (tiếng Anh: Garden) là khu đất để trồng trọt, có tính ổn định và thường được rào giậu.

Vườn Nhật Bản

Phân loạiSửa đổi

 
Một khu vườn cảnh ở nhà

Có nhiều loại vườn khác nhau.

  • Những khu vườn cảnh, mục đích làm đẹp cho cảnh quan.
  • Những khu vườn hoa, được dành để trồng hoa và làm đẹp cho thiên nhiên xung quanh.
  • Loại vườn nhỏ trồng rau quả cho nhu cầu của một gia đình.
  • Loại vườn để trồng trọt bán sản phẩm (vườn cây ăn trái)...

Làm vườn đã trở thành một ngành nông nghiệp và có hai nhánh: vườn sản xuất thức ăn được (củ, quả, hạt...) và vườn sản xuất các thứ không ăn được (cây thuốc, cây cảnh, cây giống...). Khái niệm vườn còn được dùng cho cả những khu đất lớn, như vườn quốc gia.

Tham khảoSửa đổi