Vệ binh quốc gia

trang định hướng Wikimedia

Vệ binh quốc gia, Vệ binh cộng hòa, Vệ quốc đoàn, Vệ quốc quân, là danh xưng của một số lực lượng quân sự tồn tại trong nhiều thời kỳ lịch sử và ở nhiều quốc gia:

Châu Á

sửa

Châu Âu

sửa

Châu Mỹ

sửa

Châu Phi

sửa