Vệ binh quốc gia

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Vệ quốc đoàn)

Vệ binh quốc gia, Vệ binh cộng hòa, Vệ quốc đoàn, Vệ quốc quân, là danh xưng của một số lực lượng quân sự tồn tại trong nhiều thời kỳ lịch sử và ở nhiều quốc gia:

Châu ÁSửa đổi

Châu ÂuSửa đổi

Châu MỹSửa đổi

Châu PhiSửa đổi