Việt Luận là một tờ báo tiếng Việt tại Sydney,[1][4][5][6][7][8][9][10] New South Wales,[11] Úc.[3] Tờ báo được sách Asia & Pacific Review đánh giá là một trong bốn ấn phẩm (publication) phổ biến nhất xuất bản bằng tiếng Việt, cùng với các báo Nhân Dân, Quân đội Nhân dânNgười Việt.[12]

Việt Luận
Tình trạngĐang hoạt động[cần dẫn nguồn]
Biên tập viênHuỳnh Khánh Hòa,[1] Nguyen Huu An[2]
Ngôn ngữtiếng Việt[1][3]
Trụ sởSydney,[4][5][6][7][8][9][10] New South Wales,[11] Úc[1][3]
Trang webvietluan.com.au [cần dẫn nguồn]

Theo The Ethnic Press in Australia của Ibrahim Wade Ata và Colin Ryan, từ năm 1983, mỗi hai tuần tờ Việt Luận cho ra một số báo, trước năm 1983 tờ báo cho ra mỗi tuần một số,[13] tuy nhiên theo cuốn A Directory of resources for Indo-Chinese refugees in Sydney (1984), Australian Languages: An Introductory Atlas (1989) và Benn's Media (2004) thì Việt Luận phát hành báo hàng tuần[10][11][14][a] và theo Phạm Khiêm thuộc BBC tiếng Việt và cuốn The Australian People: An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins (2001) thì tờ báo này cho phát hành hai tuần một số.[1][5]

Theo Huỳnh Khánh Hòa, Việt Luận có nhiều bài báo về sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Việt hải ngoại, phân tích thời luận chính trị Việt Nam và tờ báo được ông cho là "nặng về chính luận".[1]

Nhận xét liên quan

sửa

Ghi chú

sửa
 1. ^ A Directory of resources for Indo-Chinese refugees in Sydney gọi Việt Luận là "Vietnamese Times" và cho biết tờ báo phát hành hàng tuần vào thứ Sáu.[14]

Tham khảo

sửa
 1. ^ a b c d e f g h Phạm Khiêm (ngày 22 tháng 9 năm 2006). “Người Việt đọc báo tại Sydney”. www.bbc.com. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 5 năm 2017. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2017.
 2. ^ Nathalie Huynh Chau Nguyen 2016, tr. 241.
 3. ^ a b c “Liên lạc Người Việt”. www.nguoi-viet.com. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 1 năm 2017. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2017. Hợp tác biên tập với nhiều tờ báo Việt ngữ tại các địa phương: Australia (Việt Luận, Đất Mới), Seattle, WA (Người Việt Tây Bắc), San Jose, CA (Việt Nam Tự Do), Boston, MA (Á Châu Thời Báo), Dallas, TX (Bút Việt), Orlando, FL (Saigon Post), Houston, TX (Thương mại).
 4. ^ a b Cunningham & Sinclair 2001, tr. 100
 5. ^ a b c Jupp 2001, tr. 723
 6. ^ a b Jackson 1999, tr. 295
 7. ^ a b European Institute for Communication and Culture, Cankarjeva založba 1999, tr. 1975
 8. ^ a b The University of Michigan 1991, tr. 107
 9. ^ a b Ratliff & Schiller 1992
 10. ^ a b c Jupp, McRobbie & Australian National University 1989
 11. ^ a b c CMP Information & Ernest Benn Ltd. (London) 2004, tr. 637
 12. ^ The University of California 2006, tr. 312.
 13. ^ Ata & Ryan 1989, tr. 189.
 14. ^ a b St. George District Migrant Resource Centre 1984, tr. 34

Sách tham khảo

sửa
 1. St. George District Migrant Resource Centre (1984), A Directory of resources for Indo-Chinese refugees in Sydney (bằng tiếng Anh), The Centre, Viet Luan (Vietnamese Times) Published weekly on Fridays. P.O. Box 592...
 2. Jupp, James; McRobbie, Andrea; Australian National University (1989), Australian Languages: An Introductory Atlas (bằng tiếng Anh), Centre for Immigration and Multicultural Studies, Research School of Social Sciences, Australian National University, There is a large anh rapidly expanding Vietnamese press, including the Sydney daily Chieu Duong, the bi-weekly Chuong Saigon anh the weekly Viet Luan.
 3. Ata, Ibrahim Wade; Ryan, Colintitle (1989), The Ethnic Press in Australia (bằng tiếng Anh), Academia Press and Footprint Publications, tr. 189, ISBN 9780958966825
 4. The University of Michigan (1991), Mon-Khmer Studies, Volumes 20-22 (bằng tiếng Anh), University Press of Hawaii
 5. Ratliff, Martha; Schiller, Eric (1992), Papers from the first annual Meeting of the Southeast Asian Linguistics Society, 1991 (bằng tiếng Anh), Arizona State University, Program for Southeast Asian Studies, ISBN 9781881044031
 6. Jackson, Karl D. (1999), Asian contagion: the causes and consequences of a financial crisis (bằng tiếng Anh), Westview Press, ISBN 9780813390338
 7. European Institute for Communication and Culture, Cankarjeva založba (1999), Javnost, Volume 6 (bằng tiếng Anh), EURICOM, The leading papers with a continuing explicit political refugee editorial line are Viet Luan (The Vietnamese Herald) in Sydney and Nhan Quyen (The Human Rights Daily) in Melbourne.
 8. Cunningham, Stuart; Sinclair, John (2001), Floating Lives: The Media and Asian Diasporas (bằng tiếng Anh), Rowman & Littlefield, ISBN 9780742511361, The leading paper with a continuing explicit political refugee editorial line is Viet Luan (The Vietnamese Herald) in Sydney and Nhan Quyen (The Human Right Daily) in Melbourne. Viet Luan is a main "quality" weekly which has been running continuously since 1983.
 9. Jupp, James (2001), The Australian People: An Encyclopedia of the Nation, Its People and Their Origins (bằng tiếng Anh), Cambridge University Press, tr. 723, ISBN 9780521807890, Today there are 15 Vietnamese-language newspaper, including the following with national circulation: Chieu Duong (daily, Sydney); Vietnam Thoi Nay (weekly and soon to become daily, Sydney); Viet Luan (bi-weekly, Sydney); Dan Viet (weekly, Sydney) Nhan Quyen (weekly, Melbourne); Dai Viet; Tivi Tuan San (weekly, Melbourne); Tivi Victoria (weekly, Melbourne); Y Hoc Pho Thong (monthly-medical, Melbourne); Tuan Bao Nam Uc (weekly, Adelaide); Nguoi Viet (fortnightly, Brisbane); and Pho Thong (weekly, Perth).
 10. CMP Information; Ernest Benn Ltd. (London) (2004), Benn's Media, Volume 4, Benn
 11. The University of California (2006), Asia & Pacific Review (bằng tiếng Anh), World of Information, The most popular publications published in Vietnamese include Nhon Dan (People) - the official publication of the CPV - Ouan Doi Nhan Don (People's Army), Nguoi Viet Daily News (daily outside Vietnam) and Viet Luan Newspaper.
 12. Nathalie Huynh Chau Nguyen (2016), South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnam War and After (bằng tiếng Anh), ABC-CLIO, ISBN 9781440832420

Đọc thêm

sửa

Liên kết ngoài

sửa