Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam

(Đổi hướng từ Vietnam MRCC)

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam[1] (viết tắt - VIETNAM MRCC: Vietnam Maritime search and Rescue Coordination Center) là cơ quan trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam của Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện chức năng phối hợp, tìm kiếm, cứu nạn đối với người và phương tiện gặp tai nạn, sự cố trên biển.

Lịch sử hình thànhSửa đổi

 • Từ quy định của Công ước quốc tế về An toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS 74), Công ước quốc tế về Tìm kiếm cứu nạn trên biển (SAR 79), và hàng loạt các văn bản pháp lý quốc tế khác quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ tìm kiếm cứu nạn trong vùng biển thuộc trách nhiệm của mình của các quốc gia có biển, ngày 2 tháng 10 năm 1996, Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải có quyết định số 2628 QĐ/TCCB-LĐ thành lập Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam.[2]
 • Năm 2001, Vietnam MRCC được đầu tư trang bị 01 tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng.
 • Năm 2004, Vietnam MRCC đã được đầu tư đóng mới thêm 06 tàu tìm kiếm cứu nạn chuyên dụng hiện đại (theo dự án đóng tàu ORET sử dụng nguồn vốn vay của Hà Lan).
 • Hiện nay, Vietnam MRCC có 04 Trung tâm khu vực, 01 Trạm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn và 07 tàu cứu nạn cỡ lớn (4 tàu loại 27m, 3 tàu loại 41m) túc trực 24/24 trên khu vực các biển từ Bắc vào Nam.

Cơ cấu tổ chức[3]Sửa đổi

Các tổ chức làm chức năng tham mưuSửa đổi

 • Phòng Phối hợp cứu nạn
 • Phòng Tổ chức hành chính
 • Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
 • Phòng Tài chính Kế toán
 • Phòng Kỹ thuật vật tư

Các đơn vị trực thuộcSửa đổi

 
Danang MRCC
 • Trung tâm Phối hợp tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực I (Haiphong MRCC)
 • Trung tâm Phối hợp tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực II (Danang MRCC)
 • Trung tâm Phối hợp tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực III (Vungtau MRCC)
 • Trung tâm Phối hợp tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC)
 • Trạm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh (Hatinh MRSC)

Hoạt động Tìm kiếm cứu nạnSửa đổi

Đội ngũ tàu cứu nạnSửa đổi

Hiện nay đội ngũ tàu cứu nạn của Vietnam MRCC gồm có 07 tàu lớn (tàu SAR) và 05 Cano túc trực 24/24 tại các cảng biển địa phương:

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Website Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam”.
 2. ^ Chức năng nhiệm vụ
 3. ^ Cơ cấu tổ chức
 4. ^ Thông tin vụ việc tại Website Vietnam MRCC: http://vmrcc.gov.vn/tin-tuc/hoat-dong-tim-kiem-cuu-nan-c83.html
 5. ^ “http://vtc.vn/kham-pha-con-tau-cuu-nan-hien-dai-nhat-viet-nam.2.328609.htm”. Liên kết ngoài trong |title= (trợ giúp)
 6. ^ “Cục Hàng hải Việt Nam”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 4 năm 2015. Truy cập 6 tháng 5 năm 2015.

Liên kết ngoàiSửa đổi