Vinh Tương Bá (chữ Hán:荣襄伯) là thụy hiệu của một số vị bá tước trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa
  • Minh triều Tẩm Dương Vinh Tương Bá Hàn Hy
  • Minh triều Trì Bình Vinh Tương Bá Ngô Trung

Xem thêm

sửa