Wikipedia:Đề nghị rút sao bài viết chọn lọc/Hy Lạp

Hy Lạp sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả:  NBiểu quyết không hợp lệ đó thành viên mở biểu quyết chưa đủ 50 sửa đổi trong 30 ngày. Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 02:17, ngày 25 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hy Lạp là một quốc gia thuộc khu vực châu Âu, có dân số ước tính là 11 triệu người (năm 2015). Đây là một trong những nền văn minh rực rỡ nhất của thời kỳ cổ đại, có ảnh hưởng sâu rộng đến các nền văn minh khác xung quanh khu vực Địa Trung Hải cũng như để lại nhiều di sản, thành tựu văn hóa, khoa học, nghệ thuật,... cho nhân loại tới tận ngày nay. Đây là nơi ra đời của nền dân chủ, triết học phương Tây, Thế vận hội Olympic và rất nhiều phát minh, sáng chế, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật khác. Ngày nay, Hy Lạp là một quốc gia phát triển và là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Liên minh châu Âu (EU), NATO, OECD, WTO,...

Bài viết được gắn sao vào tháng 11 năm 2007 và hiện tại bị thiếu dung lượng rất nặng, lượng chú thích chưa bằng 1/10 bài tiếng Anh, nhiều đoạn có nội dung lỗi thời, không có chú thích, bị gắn biển "cần dẫn nguồn"... Đây cũng là lý do vì sao tôi cho rằng bài không còn đáng được giữ sao chọn lọc nữa. Thuyhung2112 (thảo luận) 11:11, ngày 21 tháng 4 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hướng dẫn: Hãy viết mã {{OK}} ở mục "Đồng ý" và ghi nhận xét bên cạnh nếu ủng hộ rút sao bài viết
Hãy viết mã {{OK?}} ở mục "Phản đối" và ghi nhận xét bên cạnh nếu thấy bài viết vẫn đáng giữ sao
Hãy viết mã {{YK}} và ghi nhận xét bên cạnh ở mục "Ý kiến" nếu muốn viết những bình luận/nhận xét khác.

Đồng ý sửa

Phản đối sửa

Ý kiến sửa