Wikipedia:Độ nổi bật (phim)

Hướng dẫn về độ nổi bật cho các bài viết liên quan đến phim điện ảnh là tiêu chuẩn để quyết định xem một chủ thể liên quan đến phim điện ảnh có thể có bài viết riêng hay không. Đối với phần lớn các chủ thể liên quan đến phim điện ảnh, các tiêu chí được thiết lập trong hướng dẫn về độ nổi bật chung là đủ để tuân theo. Hướng dẫn này dành riêng cho chủ thể phim điện ảnh, giải thích nguyên tắc về độ nổi bật chung khi áp dụng cho phim điện ảnh và cũng xem xét các chính sách và hướng dẫn cốt lõi khác của Wikipedia khi chúng áp dụng để xác định các bài viết độc lập hoặc danh sách độc lập cho phim điện ảnh.

Nguyên tắc chung

sửa

Hướng dẫn chung về độ nổi bật nêu rõ: "Nếu một chủ thể đã có mức độ bao phủ đáng kể trong các nguồn thứ cấp đáng tin cậyđộc lập với chủ thể đó thì chủ thể đó được coi là đáp ứng các tiêu chí cho một bài viết độc lập hoặc danh sách độc lập." Liên kết đến bài viết chính giải thích từng tiêu chí. Một chủ thể có thể được coi là nổi bật ngay cả khi nó chỉ đáp ứng một số tiêu chí. Ngược lại, ngay cả khi một chủ thể được cho là đáp ứng tất cả các tiêu chí, sự đồng thuận của nhóm biên tập viên vẫn có thể xác định rằng chủ thể đó không đủ điều kiện có một bài viết độc lập.

Các tiêu chí bổ sung để đánh giá phim điện ảnh được nêu trong các phần dưới đây.

Nguồn đáng tin cậy

sửa

Một trong những tiêu chí chung của hướng dẫn về độ nổi bật là mức độ phù hợp phải đến từ các nguồn đáng tin cậy và độc lập với chủ thể. Phần này thảo luận về tính độc lập và độ tin cậy của nguồn.

 • Tính độc lập: Nguồn cần độc lập với chủ thể, nghĩa là tác giả và nhà xuất bản không trực tiếp liên kết với chủ thể. Các tác giả không nên bao gồm các thành viên của đội ngũ sản xuất và các nhà xuất bản không nên bao gồm hãng phim hoặc các công ty làm việc trong quá trình sản xuất và phát hành tác phẩm. Các loại nguồn được coi là độc lập là những nguồn cũng đề cập các chủ đề khác không liên quan đến chủ thể, chẳng hạn như các tạp chí định kỳ. Các sách thảo luận về một bộ phim trong một bối cảnh lớn hơn hoặc giữa các bộ phim khác cũng là những nguồn tiềm năng. Thông cáo báo chí – ngay cả khi được tái bản bởi các nguồn không liên quan đến bên sản xuất – không được coi là nguồn độc lập.
 • Độ tin cậy: Hướng dẫn nội dung để xác định các nguồn đáng tin cậy cho biết, "Nguồn đáng tin cậy có thể là tài liệu đã xuất bản qua một quy trình xuất bản uy tín, tác giả được coi là người có thẩm quyền trong lĩnh vực đó, hoặc cả hai." Các nguồn đã xuất bản dưới dạng bản in (chẳng hạn như báo chí và các tạp chí định kỳ khác) là đáng tin cậy nếu quá trình xuất bản của chúng được coi là đáng tin cậy. Nếu những nguồn này cũng xuất bản thông tin dưới hình thức trực tuyến thì sẽ công bằng khi cho rằng những thông tin này có cùng một quy trình xuất bản (xem WP:NEWSBLOG). Nếu các nguồn chỉ xuất bản thông tin dưới hình thức trực tuyến, thì quá trình xuất bản của nguồn và/hoặc thẩm quyền của tác giả cần được xem xét một cách cẩn thận.

Để giả định độ nổi bật, các nguồn đáng tin cậy phải có độ bao phủ đáng kể. Các ví dụ về độ bao phủ không đủ để tạo nên độ nổi bật bao gồm danh sách trên báo về thời gian và địa điểm chiếu phim, tóm tắt cốt truyện mà không kèm theo bình luận phê bình, hoặc danh sách trong các hướng dẫn toàn diện về phim điện ảnh như Leonard Maltin's Movie Guide, Time Out Film Guide hoặc Internet Movie Database.[1]

Các bằng chứng khác về độ nổi bật

sửa

Một chủ thể liên quan đến phim điện ảnh có thể không đáp ứng các tiêu chí của hướng dẫn về độ nổi bật chung, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tìm thấy độ bao phủ đáng kể trên Internet, đặc biệt là đối với những phim điện ảnh cũ. Sau đây là các tiêu chí chỉ ra rằng, khi được hỗ trợ bởi các nguồn đáng tin cậy, các nguồn được yêu cầu có thể được giữ lại:

 1. Phim được phân phối rộng rãi và đã nhận được đánh giá đầy đủ của hai hoặc nhiều nhà phê bình nổi bật của quốc gia.
 2. Phim nổi bật trong quá khứ, đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí sau:
  • Xuất bản ít nhất hai bài báo, ít nhất năm năm sau thời điểm phát hành lần đầu.
  • Phim được coi là nổi bật bởi một cuộc khảo sát rộng rãi của các nhà phê bình điện ảnh, học giả điện ảnh hoặc các chuyên gia về điện ảnh, và những cuộc thăm dò như vậy được tiến hành ít nhất năm năm sau thời điểm phát hành lần đầu.[2]
  • Phim đã được tái phát hành thương mại hoặc trình chiếu trong liên hoan phim, ít nhất năm năm sau thời điểm phát hành lần đầu.
  • Phim được giới thiệu như một phần của phim tài liệu, chương trình hoặc hồi tưởng về lịch sử ngành điện ảnh.
 3. Phim đã nhận được một giải thưởng lớn cho sự xuất sắc trong một số khía cạnh của quá trình làm phim.[3]
 4. Phim đã được chọn để bảo quản trong kho lưu trữ quốc gia.[4]
 5. Phim được "giảng dạy" như một môn học tại một trường đại học hoặc cao đẳng được công nhận với chương trình học về phim điện ảnh nổi bật.

Những tiêu chí này được trình bày như nguyên tắc ngón tay cái để dễ dàng xác định những bộ phim mà Wikipedia có lẽ nên có các bài viết về nó. Trong hầu hết mọi trường hợp, việc tìm kiếm kỹ lưỡng các nguồn đáng tin cậy của bên thứ ba và độc lập sẽ thành công cho một bộ phim đáp ứng một hoặc nhiều tiêu chí này. Tuy nhiên, việc đáp ứng các tiêu chí này không đảm bảo tuyệt đối rằng Wikipedia phải có một bài viết riêng, độc lập hoàn toàn dành cho bộ phim.

Các tiêu chí ngoài

sửa

Một số phim điện ảnh không vượt qua các tiêu chí trên vẫn có thể nổi bật và nên được đánh giá dựa trên thành tích của chúng. Khả năng của bài viết trong việc chứng thực độ nổi bật của một bộ phim thông qua các nguồn kiểm chứng được là rất đáng kể. Một số tiêu chí cần xem xét là:

 1. Phim đại diện cho một thành tựu độc đáo trong điện ảnh, là một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của nghệ thuật điện ảnh, hoặc đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền điện ảnh quốc gia, với những tuyên bố có thể kiểm chứng như "Phim hoạt hình cel duy nhất từng được sản xuất tại Thái Lan" (xem The Adventure of Sudsakorn)[5]
 2. Phim có sự tham gia đáng kể (ví dụ: đóng một trong những vai trò quan trọng nhất trong quá trình sản xuất phim) của một nhân vật nổi bật và là một phần quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh của họ.
 3. Phim được phân phối nội địa thành công ở một quốc gia không phải là quốc gia sản xuất phim lớn và được sản xuất bởi một "hãng phim lớn" của quốc gia đó. Các bài viết về một bộ phim như vậy phải khẳng định rằng bộ phim được đề cập là nổi bật vì một thứ gì đó hơn là chỉ đơn thuần là đã được sản xuất, và nếu có thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào hỗ trợ tiêu chí này – dù bằng bất kỳ ngôn ngữ nào – thì nên trích dẫn vào bài.[6]

Phim trong tương lai, phim chưa hoàn thiện, và phim chưa phân phối

sửa

Những phim điện ảnh chưa được các nguồn đáng tin cậy xác nhận là đã bắt đầu quá trình quay phim chính thì không nên có bài viết riêng, vì các vấn đề về ngân sách, kịch bản và tuyển diễn viên có thể cản trở dự án trước ngày quay dự kiến. Cũng không nên đặt giả thiết rằng vì một bộ phim có khả năng trở thành một phim điện ảnh cao cấp khi phát hành, tác phẩm sẽ không gặp phải những thất bại – không có điều gì là "chắc chắn" trong quá trình sản xuất. Cho đến khi bắt đầu quá trình quay phim chính, thông tin về phim có thể được đưa vào các bài viết về chủ thể của phim, nếu có. Các nguồn xác nhận thời điểm bắt đầu quá trình quay phim chính phải được sử dụng sau khi quá trình này đã bắt đầu.

Trong trường hợp là phim hoạt hình, các nguồn đáng tin cậy phải xác nhận rằng phim rõ ràng đã qua quá trình tiền kỳ, nghĩa là các khung hình hoạt hình cuối cùng đang được vẽ và/hoặc kết xuất, và các bản thu cuối cùng của phần lồng tiếng và âm nhạc đã được thực hiện.[7]

Ngoài ra, những bộ phim đã bắt đầu quay nhưng chưa được phát hành công khai (ở rạp chiếu phim hoặc dưới dạng VOD) không nên có các bài viết riêng trừ khi bản thân quá trình sản xuất là nổi bật theo các nguyên tắc về độ nổi bật. Tương tự, những bộ phim sản xuất trong quá khứ hoặc chưa hoàn thành hoặc chưa được phân phối không được có bài viết riêng, trừ khi thất bại của những tác phẩm này là nổi bật theo hướng dẫn.

Nguồn tham khảo

sửa

Khi tìm kiếm tài liệu tham khảo để thiết lập độ nổi bật của một phim điện ảnh và để cung cấp thông tin cần thiết cho một bài viết chất lượng cao, hãy xem xét một số nguồn tham khảo sau:

 1. Thông tin của phim trên Internet Movie Database hoặc các cơ sở dữ liệu tương tự, có thể cung cấp thông tin có giá trị bao gồm các liên kết đến các bài đánh giá, các bài báo và tài liệu tham khảo trên phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, một trang trong cơ sở dữ liệu không tạo nên sự nổi bật của bộ phim.
 2. Tạp chí giải trí và điện ảnh. Nhiều tạp chí trong Thể loại:Tạp chí điện ảnh có thể cung cấp các tài liệu tham khảo tốt và các chỉ số đánh giá độ nổi bật.

Xem thêm

sửa

Ghi chú

sửa
 1. ^ Nhiều nguồn trong số này có thể cung cấp thông tin có giá trị và dẫn chiếu tới các nguồn khác, nhưng bản thân nó không chỉ ra một chủ đề đáng chú ý. Các trường hợp tương tự đối với các ấn phẩm trong đó nội dung đề cập không tạo nên độ nổi bật có thể bao gồm: các bài đánh giá là một phần của bài đánh giá toàn diện TẤT CẢ các phim điện ảnh được công chiếu trong một liên hoan phim cụ thể – không khẳng định bất kỳ điều gì liên quan đến độ nổi bật của các phim dự thi riêng lẻ; và một số bài đánh giá trên web của các nhà phê bình nghiệp dư chưa tạo dựng được độ nổi bật cá nhận với tư cách là nhà phê bình.
 2. ^ Các ví dụ bao gồm Sight and Sound Poll, Danh sách 100 phim hay nhất của Viện phim Mỹ, Time Out Centenary of Cinema, 1999 Village Voice Critics Poll, bình chọn của Positif, etc.
 3. ^ Tiêu chí này là thứ yếu. Hầu hết các phim thỏa mãn tiêu chí này đều đã thỏa mãn tiêu chí đầu tiên. Tuy nhiên, tiêu chí này đảm bảo rằng phạm vi của tiêu chí đầu tiên được hoàn thiện.
 4. ^ Xem Viện lưu trữ phim quốc gia để biết thêm chi tiết. Bất kỳ quốc gia nào có kho lưu trữ tương tự cũng đáp ứng tiêu chí này.
 5. ^ Tiêu chí này nên được xem xét cẩn thận, vì bất kỳ bộ phim nào cũng có thể khoe một thành tích độc nhất vô nhị, chẳng hạn như "Phim điện ảnh duy nhất có bảy người phụ nữ mang túi xách màu vàng đứng trong thang máy."
 6. ^ Tiêu chí này đảm bảo rằng độ bao phủ về những phim điện ảnh quan trọng ở các thị trường nhỏ được hoàn thiện, đặc biệt là trong trường hợp các quốc gia không có kết nối internet rộng rãi (hoặc không có kho lưu trữ trực tuyến các ấn phẩm quan trọng liên quan đến phim điện ảnh) và các thư viện và tạp chí của họ không có sẵn cho hầu hết các biên tập viên của Wikipedia tiếng Anh. Trong trường hợp này, "quốc gia sản xuất phim lớn" có thể được xác định là bất kỳ quốc gia nào sản xuất từ 20 phim điện ảnh trở lên trong một năm, theo báo cáo của UNESCO. Việc xác định "hãng phim lớn" của một quốc gia phụ thuộc nhiều vào quốc gia được đề cập.
 7. ^ Các bước phổ biến trong quá trình tiền kỳ của phim hoạt hình thường là trình bày ý tưởng của bộ phim bằng cách xem trước sản phẩm cuối cùng, và các công việc như vậy không đáp ứng yêu cầu của tiêu chí này. Thay vào đó, tiêu chí này cố gắng đảm bảo rằng bộ phim đã được bật đèn xanh và hiện đang trong quá trình sản xuất, với các công việc như thu âm lồng tiếng, thu âm nhạc phim, làm tiếng động, và vẽ / kết xuất các khung hình hoạt hình cuối cùng.