Wikipedia:Ủy ban phòng chống phá hoại/Liên quan

Police man update.svg
Tuần tra trang mới — xem lại trang mới để phát hiện vi phạm bản quyền, phá hoại, tấn công trang, lừa bịp và spam, thực hiện các sửa đổi nhỏ và liệt kê các trang không phù hợp để xóa.
RCPatroller Badge.png
Tuần tra thay đổi gần đây — thành viên tuần tra thay đổi gần đây trong thời gian thực và những thứ khác, xóa phá hoại.
CVN logo.svg
Mạng lưới chống phá hoại (CVN) — những thay đổi gần đây được phát trực tiếp trên kênh IRC Bản mẫu:Freenode với thông tin về khả năng bản chỉnh sửa là hành vi phá hoại.