Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Lê Thái Tổ

Lê Thái TổSửa đổi